ലയം - ചിത്ര ശില്പകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

ലയം
ചിത്ര ശില്പകലാ ക്യാമ്പ്
അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിരം
തൃശൂര്‍

2019
ജൂലൈ 17 മുതല്‍ 23 വരെ

ഉദ്ഘാടനം:  ശ്രീ.മധുപാല്‍
(അഭിനേതാവ്, എഴുത്തുകാരന്‍, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍)

ജൂലൈ 17 ബുധന്‍ രാവിലെ 10 മണി