ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - സുനിത തൃപ്പാനിക്കര

Submitted by Secretary on

 

സുനിത തൃപ്പാനിക്കരയുടെ മൗത്ത് പെയിന്റിങ് എക്‌സിബിഷന്‍
കോഴിക്കോട് ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറിയില്‍ 2019 ഏപ്രില്‍ 20 മുല്‍ 27 വരെ